In het werk van Adrianus van Otterloo speelt, zoals bij veel beeldende kunstenaars de confrontatie met de omgeving een grote rol. Die omgeving, al niet een tijdelijke, is de bron van waaruit alles geput kan worden.